วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553

บริเวณวัดเชิงท่า ถนนเพทราชา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี
ย้อนอดีตวิถีชีวิตชาวบ้านริมแม่น้ำลพบุรีกว่า ๓๔๔ ปี อิ่มอร่อยกับอาหาร ขนมไทย สูตรโบราณ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ วัตถุโบราณอันล้าค่า ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ล่องเรือไหว้พระ ๙ วัด
ซื้อสินค้า ราคาถูกของฝากเมืองลพบุรี

ตลาดน้ำลพบุรีตลาดน้ำลพบุรี